ដំណើរការផ្ទៃ 3D

តាមរយៈបច្ចេកវិជ្ជាគ្រប់គ្រងការផ្តោតអារម្មណ៍ថាមវន្ត វាបំបែកដែនកំណត់នៃការសម្គាល់បែបប្រពៃណី ហើយមិនអាចធ្វើការសម្គាល់លើផ្ទៃខ្នាតធំ ផ្ទៃ 3D ជំហាន ផ្ទៃកោណ ផ្ទៃជម្រាល និងវត្ថុផ្សេងទៀត។

ការបង្ហាញគំរូ