3D overflatebehandling

Gjennom den dynamiske fokuskontrollteknologien bryter den begrensningene til tradisjonell merking, og kan ikke gjøre noen forvrengningsmarkering i storskala overflaten, 3D-overflaten, trinnene, kjegleoverflaten, skråningsoverflaten og andre objekter.

Eksempelvisning