Τρισδιάστατη Επεξεργασία Επιφανειών

Μέσω της τεχνολογίας δυναμικού ελέγχου εστίασης, σπάει τον περιορισμό της παραδοσιακής σήμανσης και δεν μπορεί να κάνει σήμανση παραμόρφωσης σε μεγάλης κλίμακας επιφάνεια, τρισδιάστατη επιφάνεια, σκαλοπάτια, επιφάνεια κώνου, επιφάνεια κλίσης και άλλα αντικείμενα.

Δείγμα εμφάνισης