ដំណើរការវាលធំ

បច្ចេកវិទ្យាឡាស៊ែរត្រូវបានគេអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើន។

បន្ថែមពីលើការសម្គាល់ឡាស៊ែរជាមូលដ្ឋានបែបប្រពៃណី បច្ចេកវិទ្យា FEELTEK 3D Dynamic Focus Technology បញ្ចេញលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនចំពោះទំហំការងារដ៏ធំ ដែលរួមចំណែកដល់បរិយាកាសផលិតកម្មដ៏ធំដែលមានតែមួយដង។

ការបង្ហាញគំរូ

江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf