កាតត្រួតពិនិត្យ

 • កាតត្រួតពិនិត្យ

  កាតត្រួតពិនិត្យ

  គាំទ្រឡាស៊ែរច្រើនប្រភេទ កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយ Fiber, CO2, UV, Green switching boards

  USB2.0, USB 3.0

  ពិធីការ XY2-100 ដំណោះស្រាយ 16 ប៊ីត វដ្ត 10us

  គាំទ្រការចាប់ផ្តើម បញ្ឈប់ ផ្អាក និងមុខងារផ្សេងទៀតនៃផ្នែករឹង

  បួនជំហាន, ការគ្រប់គ្រងម៉ូទ័រ servo

  Win2000/xP/Win7/Win8/Win10, ប្រព័ន្ធ 32/64bit

  គាំទ្រកាតច្រើនដែលកំពុងដំណើរការក្នុងពេលតែមួយ គាំទ្រសមាសធាតុធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងតាមអ៊ីនធឺណិត គាំទ្រម៉ាស៊ីនស្កេន និងអានស្ថានភាពឡាស៊ែរ (ជាជម្រើស)