Trưng bày mẫu

d5300064803991cd0c8f2e3f2939afd1

Gốm sứ đánh dấu

Tên mẫu : đánh dấu gốm sứ
Kích thước mẫu : φ100 * 180mm
Áp dụng hệ thống : F10
Chức năng ứng dụng : quy trình bôi đen
Các ngành áp dụng : ngành trang trí
không xác định : không xác định

855d741547b15832facd15da8abd7654

Ứng dụng bề mặt 3D

Tên mẫu : Ứng dụng bề mặt 3D
Kích thước mẫu : 480 * 220mm
Áp dụng hệ thống : F20
Chức năng ứng dụng : đánh dấu bề mặt 3D trường lớn
Các ngành áp dụng : Công nghiệp ô tô
không xác định : không xác định

070afec4d6d83c8a27d585b39a74035e

Đánh dấu da

Tên mẫu : dấu da
Kích thước mẫu : 800 * 600mm
Áp dụng hệ thống : C30
Chức năng ứng dụng : đánh dấu trường lớn
Các ngành áp dụng : dệt may
không xác định : không xác định

925e711c534d9385fad1aad9fd82cd99

Bóng đèn

Tên mẫu : bóng đèn
Kích thước mẫu : 280 * 280 * 68mm
Áp dụng hệ thống : F20
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt 3D
Các ngành áp dụng : ngành trang trí
không xác định : không xác định

f81d420d5fbfceab6e96bed3952d5ec7

Gốm sứ đánh dấu

Tên mẫu : đánh dấu gốm sứ
Kích thước mẫu : φ100 * 180mm
Áp dụng hệ thống : F10
Chức năng ứng dụng : quy trình bôi đen
Các ngành áp dụng : ngành trang trí
không xác định : không xác định

d539e3af74659f92ab44d6e74c0f1c15

Ứng dụng bề mặt 3D

Tên mẫu : Ứng dụng bề mặt 3D
Kích thước mẫu : 480 * 220mm
Áp dụng hệ thống : F20
Chức năng ứng dụng : đánh dấu bề mặt 3D trường lớn
Các ngành áp dụng : Công nghiệp ô tô
không xác định : không xác định

9028534221fe7e50a5b447e87558363f

Đánh dấu da

Tên mẫu : dấu da
Kích thước mẫu : 800 * 600mm
Áp dụng hệ thống : C30
Chức năng ứng dụng : đánh dấu trường lớn
Các ngành áp dụng : dệt may
không xác định : không xác định

test

Bóng đèn

Tên mẫu : bóng đèn
Kích thước mẫu : 280 * 280 * 68mm
Áp dụng hệ thống : F20
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt 3D
Các ngành áp dụng : ngành trang trí
không xác định : không xác định

aa009ff372d7b427a837d2a4750470ea

bảng điều khiển máy giặt đánh dấu dòng

Tên mẫu : đánh dấu dòng bảng điều khiển máy giặt
Kích thước mẫu : 540 * 150mm
Áp dụng hệ thống : U10
Chức năng ứng dụng : đánh dấu trường lớn
Các ngành áp dụng : ngành thiết bị điện gia dụng
không xác định : không xác định

5e320cbf58d0ec6f2416b18e7e5955e0

đánh dấu kính

Tên mẫu : dấu kính
Kích thước mẫu : φ80 * 120mm
Áp dụng hệ thống : U10
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu xoay 360 °
Các ngành áp dụng : ngành tiêu dùng
không xác định : không xác định

f1857301e8a72508445f6e999d56917a

xử lý bề mặt bàn phím máy tính xách tay

Tên mẫu : xử lý bề mặt bàn phím máy tính xách tay
Kích thước mẫu : 314 * 219mm
Áp dụng hệ thống : F20
Chức năng ứng dụng : đánh dấu trường lớn
Các ngành áp dụng : 3C
không xác định : không xác định

7f9f1b182906591930dd2fb50d3d3e60

bức tường bên trong của đánh dấu mã vạch ống tròn

Tên mẫu : thành bên trong của đánh dấu mã vạch ống tròn
Kích thước mẫu : φ40 * 50mm
Áp dụng hệ thống : F10
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt 3D
Các ngành áp dụng : 3C
không xác định : không xác định

b7b49aa71f323179181cec5b669ff59b

đánh dấu quy mô cốc nhựa

Tên mẫu : đánh dấu quy mô cốc nhựa
Kích thước mẫu : φ60 * 120mm
Áp dụng hệ thống : C30
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt 3D
Các ngành áp dụng : ngành tiêu dùng
không xác định : không xác định

90274cd126422639e59ac026e000c29f

khuôn tích cực / tiêu cực

Tên mẫu : khuôn dương / âm
Kích thước mẫu : 30 * 30mm
Áp dụng hệ thống : F10
Chức năng ứng dụng : khắc
Các ngành áp dụng : ngành khuôn mẫu
không xác định : không xác định

44228b9f3f2347e57b2d8cf0438afea8

khắc diều hâu (đồng)

Bản khắc tên mẫu : diều hâu (đồng)
Kích thước mẫu : 40 * 80mm
Áp dụng hệ thống : F10
Chức năng ứng dụng : khắc
Các ngành áp dụng : ngành khuôn mẫu
không xác định : không xác định

17822877971afeb6e506dcf89c154baa

Khắc gỗ

Tên mẫu : khắc gỗ
Kích thước mẫu : 60 * 60mm
Áp dụng hệ thống : C30
Chức năng ứng dụng : khắc
Các ngành áp dụng : chế biến gỗ
không xác định : không xác định

343e464763d4f980d517ededc76cd742

cắt khắc mẫu giày

Tên mẫu : cắt khắc mẫu giày
Kích thước mẫu : 260 * 250mm
Áp dụng hệ thống : C30
Chức năng ứng dụng : đánh dấu trường lớn
Các ngành áp dụng : chế biến da
không xác định : không xác định

a071aec50cd09dda38509aca9461d04a

đánh dấu giữ đèn / khuôn âm bản

Tên mẫu : đánh dấu giữ đèn
Kích thước mẫu : φ40 * 100mm
Áp dụng hệ thống : U10
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt 3D
Các ngành áp dụng : 3C
không xác định : không xác định

2d336ac66a73a6a0447a9a94b4a23890

khắc (đồng)

Tên mẫu : khắc (đồng)
Kích thước mẫu : φ30 * 30mm
Áp dụng hệ thống : F10
Chức năng ứng dụng : enraving
Các ngành áp dụng : ngành khuôn mẫu
không xác định : không xác định

f0800b2d7f85a5a5dbd068117f3bca93

đánh dấu quy mô đường ống

Tên mẫu : đánh dấu thang ống
Kích thước mẫu : φ15 * 600
Áp dụng hệ thống : F30
Chức năng ứng dụng : đánh dấu trường lớn
Các ngành áp dụng : chế biến metel
không xác định : không xác định

7d2b180bdaf9b65f954454d8ea2cc0d8

tranh điêu khắc

Tên mẫu : khắc
Kích thước mẫu : 60 * 60mm
Áp dụng hệ thống : F10
Chức năng ứng dụng : enraving
Các ngành áp dụng : ngành khuôn mẫu
không xác định : không xác định

72bbc8acddfaf42ebf21a46bdae57a5c

đánh dấu từ bìa nhựa

Tên mẫu : đánh dấu từ bìa nhựa
Kích thước mẫu : 180 * 180mm
Áp dụng hệ thống : U10
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt 3D
Các ngành áp dụng : 3C
không xác định : không xác định

1b257b5bcf4c1dccd319b12fa3620428

vật liệu đặc biệt (SIC) khắc khuôn

Khắc khuôn tên mẫu : vật liệu đặc biệt (SIC)
Kích thước mẫu : 120 * 120mm
Áp dụng hệ thống : F20
Chức năng ứng dụng : khắc
Các ngành áp dụng : ngành khuôn mẫu
không xác định : không xác định

0be593e23b3c231e0b70a5f90f568aae

đĩa gốm sứ đánh dấu

Tên mẫu : đánh dấu đĩa gốm sứ
Kích thước mẫu : 200 * 200mm
Áp dụng hệ thống : F20
Chức năng ứng dụng : quy trình bôi đen gốm
Các ngành áp dụng : ngành trang trí
không xác định : không xác định

2a947b2eddf01ed7297cbdaa1f62b5b7

khắc khuôn

Tên mẫu : khuôn khắc
Kích thước mẫu : 60 * 60mm
Áp dụng hệ thống : F20
Chức năng ứng dụng : khắc
Các ngành áp dụng : ngành khuôn mẫu
không xác định : không xác định

804da0b49a482c18500a9093381cc489

đánh dấu vỏ máy ảnh

Tên mẫu : đánh dấu vỏ máy ảnh
Kích thước mẫu : 100 * 100 * 80mm
Áp dụng hệ thống : U10
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt 3D
Các ngành áp dụng : 3C
không xác định : không xác định

d579dc528816ed7936ebdb46813d8a87

cắt giấy

Tên mẫu : cắt giấy
Kích thước mẫu : 280 * 300mm
Áp dụng hệ thống : C30
Chức năng ứng dụng : đánh dấu trường lớn
Các ngành áp dụng : ngành công nghiệp giấy
không xác định : không xác định

79eb3102b3e80f99797d64c8664827fe

đánh dấu bình

Tên mẫu : đánh dấu bình
Kích thước mẫu : φ100 * 400
Áp dụng hệ thống : C30
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu xoay 360 °
Các ngành áp dụng : ngành trang trí
không xác định : không xác định

238a8cebca956cf0993da5e2b041d6ac

đánh dấu bóng kim loại

Tên mẫu : đánh dấu bằng kim loại
Kích thước mẫu : φ100mm
Áp dụng hệ thống : F20
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt
Các ngành áp dụng : gia công kim loại
không xác định : không xác định

af45f990ded982fdb99f7ddb10bfeba8

đánh dấu thông tin ống xả tự động

Tên mẫu : đánh dấu thông tin ống xả tự động
Kích thước mẫu : φ100 * 50mm
Áp dụng hệ thống : F20
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt 3D
Các ngành áp dụng :: Công nghiệp ô tô
không xác định : không xác định

61ef101c8cdaba0f8c5cb4d350ca29bb

đánh dấu bề mặt chuột

Tên mẫu : đánh dấu bề mặt chuột
Kích thước mẫu : 120 * 60 * 30mm
Áp dụng hệ thống : U10
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt 3D
Các ngành áp dụng : 3C
không xác định : không xác định

d03775dac0af48da761b6253af6618e9

khuôn

Tên mẫu : khuôn
Kích thước mẫu : 60 * 40 * 5mm
Áp dụng hệ thống : F10
Chức năng ứng dụng : khắc
Các ngành áp dụng : ngành khuôn mẫu
không xác định : không xác định

22cbcaf23a6641e4357e532e6535397f

Khắc ITO

Tên mẫu : khắc ITO
Kích thước mẫu : 150 * 150mm
Áp dụng hệ thống : SH15-F-PII
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu chính xác cao
Các ngành áp dụng : Ngành 3C

a3dfebae14531a670c0435e4b2519a06

Đánh dấu bề mặt 3D đèn pha ô tô

Tên mẫu : Đèn pha ô tô
Kích thước mẫu : 480 * 220mm
Áp dụng hệ thống : F20Pro
Chức năng ứng dụng : đánh dấu trường lớn
Các ngành áp dụng : Công nghiệp ô tô

0db45b6ef26796f8d840b53456e65820

Đánh dấu bề mặt cản ô tô

Tên mẫu : Bộ đệm tự động
Kích thước mẫu : 1200 * 250mm
Áp dụng hệ thống : F203Pro
Chức năng ứng dụng : đánh dấu trường lớn
Các ngành áp dụng : Công nghiệp ô tô

e7a10149d836e15f62154a42dc5eceb4

cắt kính pv năng lượng mặt trời

Tên mẫu : kính pv năng lượng mặt trời
Kích thước mẫu : 150 * 150mm
Áp dụng hệ thống : E15-G-PII
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu chính xác cao
Các ngành áp dụng : Công nghiệp quang điện
không xác định : không xác định

176785d3218a20908cb05c986161cfb6

Bảng điều khiển năng lượng mặt trời đánh dấu

Tên mẫu : Bảng điều khiển năng lượng mặt trời
Kích thước mẫu : 150 * 150mm
Áp dụng hệ thống : E15-G-PII
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu chính xác cao
Các ngành áp dụng : bảng điều khiển năng lượng mặt trời

fbb7099b3db59168d332105d971df500

Đánh dấu LGP

Tên mẫu : Tấm dẫn hướng ánh sáng
Kích thước mẫu : 1200 * 1200mm
Áp dụng hệ thống : F30Pro
Chức năng ứng dụng : đánh dấu trường lớn
Các ngành áp dụng : Hộp đèn
biển báo đường phố : không xác định

be7abfb3143662d617e66dff872b3e16

Đánh dấu nắp pin ô tô

Tên mẫu : Nắp pin ô tô
Kích thước mẫu : 600 × 600mm
Áp dụng hệ thống : F203Pro
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt 3D
Các ngành áp dụng : Công nghiệp ô tô

7078dcef78e503bc422e26854d3c8b85

Nhãn NISSAN ô tô

Tên mẫu : Nhãn NISSAN
Kích thước mẫu : 200X200mm
Áp dụng hệ thống : F203Pro
Chức năng ứng dụng : Đánh dấu bề mặt 3D
Các ngành áp dụng : Công nghiệp ô tô

a110a4e899100e3af779a1e51aa8578a

Đánh dấu bề mặt 3D đèn hậu ô tô

Tên mẫu : Đèn hậu ô tô
Kích thước mẫu : 1000X100mm
Áp dụng hệ thống : F30pro
Chức năng ứng dụng : đánh dấu bề mặt 3D trường lớn
Các ngành áp dụng : Công nghiệp ô tô