Дээжийн дэлгэц

d5300064803991cd0c8f2e3f2939afd1

Керамик тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: шаазан эдлэлийн тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: φ100 * 180мм
Системийг нэвтрүүлэх: F10
Хэрэглээний функц: харлуулах үйл явц
Холбогдох салбарууд: чимэглэлийн салбар
тодорхойгүй: тодорхойгүй

855d741547b15832facd15da8abd7654

3D гадаргуугийн хэрэглээ

Жишээ нэр: 3 хэмжээст гадаргуугийн хэрэглээ
Түүврийн хэмжээ: 480 * 220мм
Системийг нэвтрүүлэх: F20
Хэрэглээний функц: том талбайн 3D гадаргуугийн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: Авто үйлдвэрлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

070afec4d6d83c8a27d585b39a74035e

Арьсан тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: арьс ширний тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: 800 * 600мм
Системийг ашиглах: C30
Хэрэглээний функц: том талбайн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: нэхмэл эдлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

925e711c534d9385fad1aad9fd82cd99

Дэнлүүний сүүдэр

Жишээ нэр: чийдэнгийн сүүдэр
Түүврийн хэмжээ: 280 * 280 * 68мм
Системийг нэвтрүүлэх: F20
Хэрэглээний функц: гадаргуугийн 3D тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: чимэглэлийн салбар
тодорхойгүй: тодорхойгүй

f81d420d5fbfceab6e96bed3952d5ec7

Керамик тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: шаазан эдлэлийн тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: φ100 * 180мм
Системийг нэвтрүүлэх: F10
Хэрэглээний функц: харлуулах үйл явц
Холбогдох салбарууд: чимэглэлийн салбар
тодорхойгүй: тодорхойгүй

d539e3af74659f92ab44d6e74c0f1c15

3D гадаргуугийн хэрэглээ

Жишээ нэр: 3 хэмжээст гадаргуугийн хэрэглээ
Түүврийн хэмжээ: 480 * 220мм
Системийг нэвтрүүлэх: F20
Хэрэглээний функц: том талбайн 3D гадаргуугийн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: Авто үйлдвэрлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

9028534221fe7e50a5b447e87558363f

Арьсан тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: арьс ширний тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: 800 * 600мм
Системийг ашиглах: C30
Хэрэглээний функц: том талбайн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: нэхмэл эдлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

test

Дэнлүүний сүүдэр

Жишээ нэр: чийдэнгийн сүүдэр
Түүврийн хэмжээ: 280 * 280 * 68мм
Системийг нэвтрүүлэх: F20
Хэрэглээний функц: гадаргуугийн 3D тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: чимэглэлийн салбар
тодорхойгүй: тодорхойгүй

aa009ff372d7b427a837d2a4750470ea

угаалгын машины самбарын шугамын тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: угаалгын машины самбарын шугамын тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: 540 * 150мм
Системийг нэвтрүүлэх: U10
Хэрэглээний функц: том талбайн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн үйлдвэрлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

5e320cbf58d0ec6f2416b18e7e5955e0

шилэн тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: шилэн тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: φ80 * 120mm
Системийг нэвтрүүлэх: U10
Хэрэглээний функц: 360 ° эргэлдэгч тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: хэрэглээний салбар
тодорхойгүй: тодорхойгүй

f1857301e8a72508445f6e999d56917a

зөөврийн компьютерийн гарын гадаргуугийн эмчилгээ

Жишээ нэр: зөөврийн компьютерийн гарны гадаргуугийн боловсруулалт
Түүврийн хэмжээ: 314 * 219мм
Системийг нэвтрүүлэх: F20
Хэрэглээний функц: том талбайн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: 3C
тодорхойгүй: тодорхойгүй

7f9f1b182906591930dd2fb50d3d3e60

дугуй хоолойн баркод тэмдэглэгээний дотоод хана

Дээжийн нэр: дугуй хоолойн баркод тэмдэглэгээний дотоод хана
Түүврийн хэмжээ: φ40 * 50мм
Системийг нэвтрүүлэх: F10
Хэрэглээний функц: гадаргуугийн 3D тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: 3C
тодорхойгүй: тодорхойгүй

b7b49aa71f323179181cec5b669ff59b

хуванцар аяганы хуваарийн тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: хуванцар аяганы хуваарийн тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: φ60 * 120mm
Системийг ашиглах: C30
Хэрэглээний функц: гадаргуугийн 3D тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: хэрэглээний салбар
тодорхойгүй: тодорхойгүй

90274cd126422639e59ac026e000c29f

эерэг / сөрөг хөгц

Жишээ нэр: эерэг / сөрөг хөгц
Түүврийн хэмжээ: 30 * 30мм
Системийг нэвтрүүлэх: F10
Хэрэглээний функц: сийлбэр
Холбогдох салбарууд: хөгц үйлдвэрлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

44228b9f3f2347e57b2d8cf0438afea8

харц (зэс) сийлбэр

Жишээний нэр: харц (зэс) сийлбэр
Түүврийн хэмжээ: 40 * 80мм
Системийг нэвтрүүлэх: F10
Хэрэглээний функц: сийлбэр
Холбогдох салбарууд: хөгц үйлдвэрлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

17822877971afeb6e506dcf89c154baa

модон сийлбэр

Жишээ нэр: модон сийлбэр
Түүврийн хэмжээ: 60 * 60мм
Системийг ашиглах: C30
Хэрэглээний функц: сийлбэр
Холбогдох салбарууд: мод боловсруулах
тодорхойгүй: тодорхойгүй

343e464763d4f980d517ededc76cd742

гутлын хээ сийлбэр хайчлах

Жишээ нэр: гутлын хээ сийлбэр хайчлах
Түүврийн хэмжээ: 260 * 250мм
Системийг ашиглах: C30
Хэрэглээний функц: том талбайн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: арьс шир боловсруулах
тодорхойгүй: тодорхойгүй

a071aec50cd09dda38509aca9461d04a

чийдэнгийн тэмдэглэгээ / сөрөг хэв

Жишээ нэр: дэнлүүний бэхэлгээний тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: φ40 * 100мм
Системийг нэвтрүүлэх: U10
Хэрэглээний функц: гадаргуугийн 3D тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: 3C
тодорхойгүй: тодорхойгүй

2d336ac66a73a6a0447a9a94b4a23890

сийлбэр (зэс)

Жишээ нэр: сийлбэр (зэс)
Түүврийн хэмжээ: φ30 * 30мм
Системийг нэвтрүүлэх: F10
Хэрэглээний функц: enraving
Холбогдох салбарууд: хөгц үйлдвэрлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

f0800b2d7f85a5a5dbd068117f3bca93

хоолойн хуваарийн тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: хоолойн хуваарийн тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: φ15 * 600
Системийг нэвтрүүлэх: F30
Хэрэглээний функц: том талбайн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: метел боловсруулалт
тодорхойгүй: тодорхойгүй

7d2b180bdaf9b65f954454d8ea2cc0d8

сийлбэр

Жишээ нэр: сийлбэр
Түүврийн хэмжээ: 60 * 60мм
Системийг нэвтрүүлэх: F10
Хэрэглээний функц: enraving
Холбогдох салбарууд: хөгц үйлдвэрлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

72bbc8acddfaf42ebf21a46bdae57a5c

хуванцар үгийн тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: хуванцар үгийн тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: 180 * 180мм
Системийг нэвтрүүлэх: U10
Хэрэглээний функц: гадаргуугийн 3D тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: 3C
тодорхойгүй: тодорхойгүй

1b257b5bcf4c1dccd319b12fa3620428

тусгай материал (SIC) хэвний сийлбэр

Жишээ нэр: тусгай материал (SIC) хэвний сийлбэр
Түүврийн хэмжээ: 120 * 120mm
Системийг нэвтрүүлэх: F20
Хэрэглээний функц: сийлбэр
Холбогдох салбарууд: хөгц үйлдвэрлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

0be593e23b3c231e0b70a5f90f568aae

керамик дискний тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: керамик дискний тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: 200 * 200мм
Системийг нэвтрүүлэх: F20
Хэрэглээний функц: керамик харлах үйл явц
Холбогдох салбарууд: чимэглэлийн салбар
тодорхойгүй: тодорхойгүй

2a947b2eddf01ed7297cbdaa1f62b5b7

хөгц сийлбэр

Жишээ нэр: хөгц сийлбэр
Түүврийн хэмжээ: 60 * 60мм
Системийг нэвтрүүлэх: F20
Хэрэглээний функц: сийлбэр
Холбогдох салбарууд: хөгц үйлдвэрлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

804da0b49a482c18500a9093381cc489

камер бүрхүүлийн тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: камер бүрхүүлийн тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: 100 * 100 * 80мм
Системийг нэвтрүүлэх: U10
Хэрэглээний функц: гадаргуугийн 3D тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: 3C
тодорхойгүй: тодорхойгүй

d579dc528816ed7936ebdb46813d8a87

цаас хайчлах

Жишээ нэр: цаас хайчлах
Түүврийн хэмжээ: 280 * 300мм
Системийг ашиглах: C30
Хэрэглээний функц: том талбайн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: цаасны үйлдвэр
тодорхойгүй: тодорхойгүй

79eb3102b3e80f99797d64c8664827fe

ваарны тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: ваарны тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: φ100 * 400
Системийг ашиглах: C30
Хэрэглээний функц: 360 ° эргэлдэгч тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: чимэглэлийн салбар
тодорхойгүй: тодорхойгүй

238a8cebca956cf0993da5e2b041d6ac

металл бөмбөлгийн тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: металл бөмбөлгөн тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: φ100мм
Системийг нэвтрүүлэх: F20
Хэрэглээний функц: Гадаргууг тэмдэглэх
Холбогдох салбарууд: металл боловсруулах
тодорхойгүй: тодорхойгүй

af45f990ded982fdb99f7ddb10bfeba8

авто утааны яндангийн мэдээллийн тэмдэглэгээ

Дээжийн нэр: авто утааны хоолойн мэдээллийн тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: φ100 * 50мм
Системийг нэвтрүүлэх: F20
Хэрэглээний функц: гадаргуугийн 3D тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: Авто үйлдвэрлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

61ef101c8cdaba0f8c5cb4d350ca29bb

хулганы гадаргуугийн тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: хулганы гадаргуугийн тэмдэглэгээ
Түүврийн хэмжээ: 120 * 60 * 30мм
Системийг нэвтрүүлэх: U10
Хэрэглээний функц: гадаргуугийн 3D тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: 3C
тодорхойгүй: тодорхойгүй

d03775dac0af48da761b6253af6618e9

хөгц

Жишээ нэр: хөгц
Түүврийн хэмжээ: 60 * 40 * 5мм
Системийг нэвтрүүлэх: F10
Хэрэглээний функц: сийлбэр
Холбогдох салбарууд: хөгц үйлдвэрлэл
тодорхойгүй: тодорхойгүй

22cbcaf23a6641e4357e532e6535397f

ITO сийлэх

Жишээ нэр: ITO эш татан сийлбэрлэх
Түүврийн хэмжээ: 150 * 150мм
Системийг нэвтрүүлэх: SH15-F-PII
Хэрэглээний функц: Өндөр нарийвчлалтай тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: 3C салбар

a3dfebae14531a670c0435e4b2519a06

Автомашины гэрлийн 3D гадаргуугийн тэмдэглэгээ

Жишээний нэр: Автомашины гэрэл
Түүврийн хэмжээ: 480 * 220мм
Системийг нэвтрүүлэх: F20Pro
Хэрэглээний функц: том талбайн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: Авто үйлдвэрлэл

0db45b6ef26796f8d840b53456e65820

Автомашины бамбай гадаргуугийн тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: Автомат бамбай
Түүврийн хэмжээ: 1200 * 250мм
Системийг нэвтрүүлэх: F203Pro
Хэрэглээний функц: том талбайн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: Авто үйлдвэрлэл

e7a10149d836e15f62154a42dc5eceb4

нарны pv шилэн хайчлах

Жишээний нэр: нарны гэрэл pv шил
Түүврийн хэмжээ: 150 * 150мм
Системийг нэвтрүүлэх: E15-G-PII
Хэрэглээний функц: Өндөр нарийвчлалтай тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: Фото цахилгаан үйлдвэр
тодорхойгүй: тодорхойгүй

176785d3218a20908cb05c986161cfb6

Нарны хавтангийн тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: Нарны хавтан
Түүврийн хэмжээ: 150 * 150мм
Системийг нэвтрүүлэх: E15-G-PII
Хэрэглээний функц: Өндөр нарийвчлалтай тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: нарны хавтан

fbb7099b3db59168d332105d971df500

LGP тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: Гэрлийн чиглүүлэгч хавтан
Түүврийн хэмжээ: 1200 * 1200мм
Системийг нэвтрүүлэх: F30Pro
Хэрэглээний функц: том талбайн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: Хөнгөн хайрцаг
тодорхойгүй: гудамжны тэмдэг

be7abfb3143662d617e66dff872b3e16

Автомашины батерейны тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: Автомашины батерейны таг
Түүврийн хэмжээ: 600 × 600мм
Системийг нэвтрүүлэх: F203Pro
Хэрэглээний функц: гадаргуугийн 3D тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: Авто үйлдвэрлэл

7078dcef78e503bc422e26854d3c8b85

Автомашины NISSAN шошго

Жишээ нэр: NISSAN Шошго
Түүврийн хэмжээ: 200X200mm
Системийг нэвтрүүлэх: F203Pro
Хэрэглээний функц: гадаргуугийн 3D тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: Авто үйлдвэрлэл

a110a4e899100e3af779a1e51aa8578a

Автомашины сүүлний гэрлийн 3D гадаргуугийн тэмдэглэгээ

Жишээ нэр: Автомашины сүүлний гэрэл
Түүврийн хэмжээ: 1000X100mm
Системийг нэвтрүүлэх: F30pro
Хэрэглээний функц: том талбайн 3D гадаргуугийн тэмдэглэгээ
Холбогдох салбарууд: Авто үйлдвэрлэл