in 3d

FR15-F(F15), FR30-C(C30) áp dụng với điều khiển hệ thống lấy nét động, nó có thể được áp dụng trong SLS, SLM.Khi số lượng lớp xử lý tăng lên, trục động sẽ điều chỉnh tiêu điểm và điều chỉnh điểm theo thời gian thực.

Để cải thiện hiệu quả xử lý cao hơn, FEELTEK phát triển giải pháp đa đầu quét cũng như nền tảng tương ứng của nó.

江苏至昕logo.pdf

Hiển thị mẫu

江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf