Xoay 360 °

Hệ thống Lấy nét động 3D FEELTEK, cùng với chức năng xoay LenMark_3DS 360 °, bạn sẽ nhận được kết quả ứng dụng như:

*Chất lượng điểm cao nhất quán

*Đánh dấu một lần cho một đối tượng có khả năng xoay 360 °

*Không có khoảng cách, không có sự chồng chéo trên kết nối

Trưng bày mẫu

江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf