ඇයි FEELTEK

ගුණත්ව සහතිකය

අවසාන පරිශීලක අත්දැකීම ලුහුබැඳීම
සර්ව සම්පූර්ණ තත්ත්ව සහතිකයක් දෙන්න

111

100% උෂ්ණත්ව ප්ලාවනය හඳුනාගැනීම

222

පූර්ණ-ක්‍රියාවලි තත්‍ය කාලීන උෂ්ණත්ව ප්ලාවිත නිරීක්ෂණය

333

සැබෑ දත්ත වාර්තාව ප්‍රතිදානය කරන්න

5877

ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්යතාව

රියදුරු සහ මෝටර් සංවේදකයේ බහු පුනරාවර්තන හරහා, FEELTEK නිරවද්‍ය මතුපිට සැකසුම් සහතික කිරීම සඳහා හොඳ ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්‍යතාවයක් සපයයි.

ප්ලාවිතය මර්දනය

ධාවක සහ මෝටර් සංවේදකය ප්‍රශස්ත කිරීම හරහා, ඇම්ප්ලිෆයර් සමඟ, අපි ප්ලාවිතය මර්දනය කළ හැකි බවට පත් කරමු.

ත්වරණය කාර්ය සාධනය සහ අධි වෙඩි තැබීම පාලනය

මෝටර් වේගය සහ ත්වරණය කාර්ය සාධනය කෙළවරේ නිරවද්‍යතාවය සහ අධිප්‍රමාණය සඳහා සහතිකයක් වේ, මෙය නිරවද්‍ය සැකසුම් සඳහා ප්‍රවේශ ප්‍රමිතිය ද වේ (අධිවේගී පිරවීම, etching.etc)

ඒකාකාරී බව

XY හරහා එකම වේගය සහ නිරවද්‍යතාවය සහතික කරන්න.
පිරවීමේ නිරවද්‍යතාවය සහ ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් වටකුරු බව සහතික කරන්න.
දේවදූත පිරවීම සහ සරල රේඛා ඩිටර් පරාමිතිය වැඩි දියුණු කරන්න.

Z අක්ෂ ක්රමාංකනය

ඉහළ නිරවද්‍යතා පිහිටුම් සංවේදක ක්‍රමාංකන වේදිකාව හරහා, FEELTEK මඟින් ගතික අක්ෂයේ රේඛීයතාව, විභේදනය සහ උෂ්ණත්ව ප්ලාවිත දත්ත ප්‍රතිඵල දෘශ්‍යමාන කරයි.ගුණාත්මකභාවය සහතික කෙරේ.

පරීක්ෂණ වාර්තාව

ක්රමාංකන ඉලක්කය: Z අක්ෂයේ ස්ථාන නිරවද්යතාව, උෂ්ණත්ව ප්ලාවිතය සහ රේඛීයත්වය.
ක්‍රමාංකන ක්‍රමය: ඉහළ නිරවද්‍යතා පරාස සොයන්නා.
ක්රමාංකන මෙවලම: SICK (C30T05) .
ක්රමාංකන මෙවලම් දර්ශක: පරාසය: 30mm, නිරවද්යතාව: 0.3μm, නියැදි පරතරය: 12.5μs.
Cal ibration
රේඛීයතාව: 99. 5%@3°
උෂ්ණත්ව ප්ලාවිතය: ≤4 μm@4hours
විභේදනය: ≤1.2 μm

115