سریال FR30

 • سیستم فوکوس پویا سه بعدی - FR30-F

  سیستم فوکوس پویا سه بعدی - FR30-F

  واحدهای انحراف 3 محوره

  طول موج پشتیبانی: 1064 نانومتر

  پروتکل XY2-100

  نسخه علامت گذاری سطح منحنی و نسخه علامت گذاری میدان بزرگ برای گزینه ها

  پردازش زمین های کاری بزرگ با نقطه کوچک

   

   

 • سیستم فوکوس پویا سه بعدی - FR30-C

  سیستم فوکوس پویا سه بعدی - FR30-C

  واحدهای انحراف 3 محوره

  طول موج پشتیبانی: 10640 نانومتر، 10200 نانومتر، 9400 نانومتر

  پروتکل XY2-100

  زمینه کار: 300 * 300 میلی متر تا 1600 * 1600 میلی متر

  پردازش زمین های کاری بزرگ با نقطه کوچک