Cwestiynau Cyffredin

Gosodiad

faq-1

Tanysgrifiwch i Youtube 'FEELTEK TECHNOLOGY' am fwy o fideos.

Ôl-werthu

Cymorth technegol byd-eang

Mae FEELTEK yn darparu cefnogaeth dechnegol i ddefnyddwyr ledled y byd.
Mewn cydweithrediad ag integreiddwyr system, gallwn ddarparu cymorth technegol o bell i ddefnyddwyr system,
canllawiau ymgeisio a chyngor cynnal a chadw rhesymol yn ogystal â fideos achos.

FQA

Mae system ffocws deinamig yn anactif / afreolus / cylch annormal wrth farcio

1

Rheoli gollwng cerdyn a stopio yn annormal yn ystod marcio

2

Gwahaniaeth amlwg rhwng graddfa safonol darged a dimensiynau damcaniaethol

3