Graviranje

Dinamička os sarađuje sa glavom za skeniranje XY ose, može lako postići slojeviti reljef, duboko rezbarenje i urezivanje teksture.

江苏至昕logo.pdf

Primer prikaza

江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf
江苏至昕logo.pdf